कर्जा तथा सापटी (Loan)

Interest Rate १८% � २४%

 

शीर्षक  व्याजदर
सामुहिका जमानी १८% – २१%
व्यवसायीक कर्जा १९%
हायर पर्चेज २०% – २४%
शेयर धितो कर्जा २२%
मुद्दति बचत धितो कर्जा – +३%
रियल स्टेट – +२४%

Take a sneak peak

Other services

बाल बचत (Child Saving)

१६ वर्ष भन्दा तलका बालबालिकाहरुले यो खाता निःशुल्क खोल्न सक्ने छन् ।

अवधि बचत (Periodic Saving)

३/३ महिनामा व्याज गणना गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।

For more information about our
saving and loan